Задача 1. Надрукувати таблицю множення на 2

Проаналізуємо закономірність:

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

...

2*i=k 

де і - змінюється від 1 до 10.


Задача 2. Надрукувати таблицю множення на число, введене з клавіатури

Якщо з клавіатури вводиться число, яке збережемо у змінній n, то 

n*i=k

де і - змінюється від 1 до 10.


Задача 3. Надрукувати усю таблицю множення

Число n також має мінятись у циклі від 1 до 10 


Задача 4. Морозиво коштує 1,75. Надрукувати табличку у допомогу продавцеві:

1 порцій коштують 1.75 грн
2 порцій коштують 3.5 грн
3 порцій коштують 5.25 грн
4 порцій коштують 7.0 грн
5 порцій коштують 8.75 грн
6 порцій коштують 10.5 грн
7 порцій коштують 12.25 грн
8 порцій коштують 14.0 грн
9 порцій коштують 15.75 грн

Задача 4*. Додайте виведення слова "гривні" та "копійки" у правильному написанні: гривня, гривні, гривень, копійка, копійки, копійок.


Задача 5. Надрукувати всі двозначні числа з різними цифрами


Задача 6. Надрукувати всі тризначні числа з різними цифрами


Задача 7. Надрукувати всі дільники числа.

Пробуємо ділити число на всі числа від 1 до цього числа. Якщо знаходимо число, при діленні на яке одержуємо остачу 0, то це - дільник, друкуємо його.


Задача 8. Надрукувати спільні дільники двох чисел.

Намагаємось поділити обидва числа на числа від 1 до одного з них (краще - меншого). Якщо знаходимо число, при діленні на яке ОБИДВА числа дають остачу 0, то це спільний дільник, друкуємо його.


Задача 9. Вводиться окремо чисельник та знаменник дробу. Надрукувати чисельник та знаменник скороченого дробу.

Скорочуємо на число, яке є найбільшим спільним дільником - це останнє число, на яке вдалось поділити з нульовою остачею.


Задача 10. Обчислити значення функції y=4x2+3x+2 на проміжку від -10 до 10


Задача 11. У бригади є 10 косилок. Перша працювала m годин, кожна наступна - на 10 хвилин довше. Скільки годин і хвилин працювали косилки?

Last modified: Saturday, 11 July 2020, 10:21 AM