Очікувані результати заняття

  • Наводити приклади і застосовувати заходи безпеки та захисту особистого інформаційного простору, пристроїв і даних.
  • Розуміти важливість балансу між екранним часом і власним добробутом.
  • Розпізнавати небезпечні віртуальні спільноти і не брати участі в них.

Презентація до заняття

Відео
Перевірка

Ти вмієш ?

  • наводити приклади і застосовувати заходи безпеки та захисту особистого інформаційного простору, пристроїв і даних.
  • розуміти важливість балансу між екранним часом і власним добробутом.
  • розпізнавати небезпечні віртуальні спільноти і не брати участі в них.

Так

Ні

Last modified: Saturday, 12 August 2023, 2:40 PM