Очікувані результати заняття

  • Описувати взаємозв’язок програмного забезпечення комп’ютера з апаратною складовою.
  • Моделювати роботу простої інформаційної системи.
  • Наводити приклади онлайн-сервісів та їх можливостей.
  • Наводити приклади підвищення доступності цифрових пристроїв для різних категорій користувачів і пропонувати за потреби ці рішення.

Презентація до заняття


Перевірка

Ти вмієш ?

  • описувати взаємозв’язок програмного забезпечення комп’ютера з апаратною складовою.
  • моделювати роботу простої інформаційної системи.
  • наводити приклади онлайн-сервісів та їх можливостей.
  • наводити приклади підвищення доступності цифрових пристроїв для різних категорій користувачів і пропонувати за потреби ці рішення.

Так

Ні

Last modified: Saturday, 12 August 2023, 1:56 PM