«Здоров’я – найбільше багатство» Вергілій


Цифрові громадяни живуть і в реальному, і у віртуальному просторі. З цієї причини базові вміння цифрової компетентності є недостатніми. Кожній людині потрібний набір ставлень, вмінь, цінностей та знань, які роблять її більш свідомою проблем здоров’я та добробуту. Здоров’я та добробут у цифровізованому світі означають обізнаність з викликами та можливостями, які впливають на здоров’я, зокрема, але не лише: онлайнова залежність, ергономіка та постава, надмірне використання цифрових та мобільних пристроїв.


Цей розділ охоплює широкий спектр тем та викликів, від доречного, вчасного використання технологій та впливу ненадійної чи спотвореної інформації, до того, як технології змінюють взаємодії в родині чи між громадянами у щоденному житті. 


З метою чіткості ключові аспекти цього домену будуть розділені на три різні області, у яких розглядається те, як цифрові технології впливають на здатність громадян співпрацювати, навчатись та творити більш позитивно та відповідально:

1)    Соціально-емоційний вплив через змінену природу взаємодії людей

2)    Інформаційні аспекти, що стосуються збору та опрацювання даних

3)    Аспекти, пов’язані зі здоров’ям, від ергономіки до псевдо-медичних даних, які можна знайти онлайн

Остання зміна: Понеділок 23 грудня 2019 12:16 PM