Перебування онлайн визначає контекстуальні передумови для цифрового громадянства:

·      доступ до цифрових технологій,

·      основні функціональні навички цифрової грамотності,

·      безпечну та надійну технічну інфраструктуру.


У 2017 році 79,6% європейських громадян, як повідомлялося, є користувачами Інтернету (джерело), ​​що свідчить про те, що більше кожного п'ятого європейця ще не перебувають онлайн. Цей показник збільшується до більш ніж половини громадян у всьому світі, оскільки лише 48,0% людей у ​​світі були користувачами Інтернету наприкінці першого кварталу 2017 року. З-поміж усіх країн-членів Ради Європи майже на 20 перебувають нижче європейських орієнтирів. У 2014 році лише дев'ять країн-членів Ради Європи в ОЕСР (2016 р.) вважались такими, що забезпечують рівноправний рівень доступу через свої освітні системи.


Незважаючи на те, що немає новіших даних про рівень доступу до Інтернету в школах, що для певних верств населення є основним джерелом рівних можливостей, непрямі докази через залученість молоді свідчать про те, що це мало. У звіті Євростату за березень 2015 року зазначається: "Переважна більшість молодих людей користується Інтернетом вдома, тоді як близько половини користувалися Інтернетом в будинках інших людей, а близько 40% - у місці навчання" (джерело).


Що стосується базової цифрової грамотності, то надто багато дітей, навіть у Європі, не можуть отримати або принаймні повністю отримати переваги базової освіти через бідність, стать, етнічну приналежність або місце проживання. Наприклад, ОЕСР (2016) оцінює, що 168 000 15-річних людей у ​​Франції ще не мають основних знань та навичок, необхідних для процвітання в сучасних суспільствах, а дорослі лише у семи європейських країнах ОЕСР виступають на рівні еталону за шкалою грамотності.


Культурні та соціальні перешкоди для рівноправного доступу й інклюзії та розвитку основних навичок цифрової грамотності є однаково важкими для подолання і вони не завжди безпосередньо пов'язані з соціально-економічним статусом сімей. Сьогодні ми спостерігаємо зовсім іншу форму цифрового розриву, коли багаті технологіями діти ризикують через поганий нагляд та / або надмірний доступ до технологій, часто в дуже ранньому дитинстві, на шкоду соціально-фізичним заняттям, що відповідають віку. Це може призвести до того, що діти змалку пропускають стадії розвитку в ранньому дитинстві, тим самим спричиняючи довготривалий вплив на їхній навчальний потенціал.


Для дітей та людей різного віку важливий баланс між діяльностями в режимі офлайн та офлайн для розвитку емпатії, навичок спостереження та слухання, формування стратегій співпраці, які є ключовими компетентностями цифрового громадянства. Знання та критичне розуміння себе теж є кроком до того, щоб стати активним громадянином, і сьогодні включає знання того, коли і як використовувати чи не використовувати технології, а також розуміти вплив та розмах наших дій та слів у цифровому просторі .

Джерело: Посібник з цифрового громадянства


Перша група компетентностей, «Перебування онлайн», включає цифрові сфери, що стосуються компетентностей, необхідних для доступу до цифрового суспільства та для вільного самовираження в режимі онлайн або офлайн.

Last modified: Monday, 23 December 2019, 12:02 PM