"Цифровий громадянин" - це особа, яка опанувала компетентності демократичної культури, щоб мати можливість грамотно та позитивно взаємодіяти з цифровими технологіями, які розвиваються; брати активну, постійну та відповідальну участь у суспільних та громадських заходах; бути залученим до процесу навчання впродовж усього життя (у формальному,  неформальному та інформальному середовищі) та прагнути постійно захищати права та гідність людини.


"Цифрове громадянство" - це здатність брати активну, постійну та відповідальну участь у спільнотах (локальних, національних, глобальних, онлайн та офлайн) на усіх рівнях (політичному, економічному, соціальному, культурному та міжкультурному).


«Освіта з цифрового громадянства» - це розширення можливостей учнів будь-якого віку через освіту або набуття компетентностей для навчання та активної участі в цифровому суспільстві для здійснення та відстоювання своїх демократичних прав та обов'язків онлайн, а також сприяння та захист прав людини, демократії та верховенства права у кіберпросторі.


Джерело: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168098de08

Last modified: Monday, 23 December 2019, 11:58 AM